KIR JANJA JOVAN STERIJA POPOVIC EPUB DOWNLOAD

KIR JANJA JOVAN STERIJA POPOVIC EPUB DOWNLOAD

KIR JANJA JOVAN STERIJA POPOVIC EPUB DOWNLOAD!

Kir Janja [Jovan Sterija Popovic] on *FREE* shipping on qualifying offers. Knjiga sadrzi dve komedije (Kir Janja i Pokondirena tikva) Jovana. Kir Janja Writers: Jovan Sterija Popovic, Vasa Popovic (adaptation) Kir Dima. Zoran Radmilovic Misic Notaros. Ziza Stojanovic Juca. KIR JANJAcomedy by Jovan Sterija Popović. Toggle navigation. All · Drama Kir Janja, wealthy merchant and miser Predrag Ejdus Juca, his wife Nada Blam.


KIR JANJA JOVAN STERIJA POPOVIC EPUB DOWNLOAD

Author: Coleman Boyer
Country: Czechia
Language: English
Genre: Education
Published: 17 June 2016
Pages: 462
PDF File Size: 23.73 Mb
ePub File Size: 38.53 Mb
ISBN: 178-4-44876-854-1
Downloads: 27606
Price: Free
Uploader: Coleman Boyer

KIR JANJA JOVAN STERIJA POPOVIC EPUB DOWNLOAD


Director Egon Savin explains his relationship to the renowned national playwright with the following words: The National Theatre should always have at least one play written by Sterija on its repertoire. After kir janja jovan sterija popovic premiere there were the following newspaper headlines: The production then lived a long and steady life.

[Projekat Rastko] Jovan Sterija Popovic: Kir Janja

In fifteen years, there were performances for more than viewers. The hundredth performance of Kir Janja was given on 24 Decemberalmost kir janja jovan sterija popovic years after its opening, while the hundred-and-fiftieth one was given on 21 April Ne znam ja kad se vratite, nego vi meni sad da kupite.

Kad bi bila Juca luda. Ko radi, onaj lud? Ko si kiti, pametno! Eto moja verna Petra. Prokleto, nevospitano, najedeno, napijeno!

Jovan Sterija Popović

U, kako mi baca vatru u srcu! Jesi li ti moju slugu? Kad sam primio krajcare? Ne znam kakav razgovor imaju. Tako, da bi se svaki, pravedno, u nju zaljubiti mogao.

KIR JANJA JOVAN STERIJA POPOVIC EPUB DOWNLOAD

Dobro, zaboga, ali onako star. Ne idi u kafana. Podajte je za njenu priliku. Pi, pi, pi, pi! Kir Janja ima dukate? Prokleto ono dukat, da ma gori na pupku, ako imam!

Lep mi zanat dao! Ovaj je dobar za tajni razgovor. Da mu jedan-dva desetaka. O, hvala bogu, od pet godina vido i ja srebernjaka u ruci!

KIR JANJA JOVAN STERIJA POPOVIC EPUB DOWNLOAD

Sad da mu derem crkotine! Nek mu dere njegov otac. Ovaj sve o konjma brigu vodi. To sam ja izmislio.

KIR JANJA JOVAN STERIJA POPOVIC EPUB DOWNLOAD

Je li istina da je tako siroma'?